รางวัลเกียรติยศ "สายใยนิเทศศาสตร์"

สมาคมนิสิตเก่าและคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ มอบรางวัลเกียรติยศ "สายใยนิเทศศาสตร์" เพื่อยกย่องนิสิตเก่าที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สมาคมนิสิตเก่าฯและคณะ เป็นผู้ที่มีความเสียสละ มีน้ำใจ และเป็นที่รักของเพื่อน ๆ รุ่นพี่ รุ่นน้อง โดยมอบรางวัลครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546
ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้เป็นคนแรกคือ คุณพันธ์เลิศ ใบหยก (รุ่น 8) อดีตนายกสมาคมนิสิตเก่า
ปี 2536-2538 , อดีตเลขาธิการสมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ , เป็นผู้บริจาคงบประมาณสำหรับสร้างลานใบหยก และสร้างคุณประโยชน์ต่างๆ อีกมากมายให้กับสมาคมนิสิตเก่าฯและคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

พ.ศ.2546 คุณพันธ์เลิศ ใบหยก (รุ่น 8)
พ.ศ.2548 คุณประภัทร์ ศรลัมพ์ (รุ่น 3)
พ.ศ.2551 ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
พ.ศ.2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล ชลวิไล
พ.ศ.2555 คุณธีราพร วิรุฬห์รักษ์ (รุ่น 3)
พ.ศ.2557 คุณมานพ แย้มอุทัย (รุ่น 7)
พ.ศ.2559 คุณกิตติพงศ์ ทุมวิภาต และ คุณจิระ มะลิกุล (รุ่น 15)
พ.ศ.2561 คุณหทัยเทพ ธีระธาดา (รุ่น 1)
พ.ศ.2565 อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ (รุ่น 18)


คลิก กลับไปหน้าแรก