ฐานข้อมูลนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

Username:
Password:
ข้อมูลนิสิต
คณาจารย์
สมัครสมาชิก
คณาจารย์
ค้นหา  
ชื่อ :
นามสกุล :
ภาควิชา
สถานะ
 
ชื่อ นามสกุล ภาควิชา
ผศ.พิจิตรา  สึคาโมโต้  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
อ.ดร.เจษฎา  ศาลาทอง  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
อ.ดร.ปอรรัชม์  ยอดเณร  วาทวิทยา 
อ.ดร.เซนโจ  นะไก  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
Asst. Prof. Dr.Pravel  Slutskiy  ภาคภาษาอังกฤษ 
Asst. Prof. Ser Shaw  Hong  ภาคภาษาอังกฤษ 
ครูนฤชิต  เฮงวัฒนอาภา  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
อ.ดร.ปภัสรา  ชัยวงศ์  วาทวิทยา 
อ.กะรัตพลอย  ถ้ำแก้ว ศิลปอุไร  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
อ.ดร.ฐิตินัน  บุญภาพ คอมเมน  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
อ.ดร.กฤษณะ  พันธุ์เพ็ง  วาทวิทยา 
อ.ดร.ธนสิน  ชุตินธรานนท์  วาทวิทยา 
อ.ดร.ชเนตตี  ทินนาม  สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) 
อ.พลอยพิณ  ชื่นธีระวงศ์  โฆษณา 
อ.ดร.ปภาภรณ์  ไชยหาญชาญชัย  ประชาสัมพันธ์ 
อ.วรรษยุต  คงจันทร์  ประชาสัมพันธ์ 
อ.ดร.พิชัยวัฒน์  แสงประพาฬ  วารสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์) 
อ.ณัฐนัย  เลิศปรีชาภักดี  ภาพยนตร์และภาพนิ่ง 
อ.นฤพนธ์  หิญชีระนันทน์  ภาพยนตร์และภาพนิ่ง 
อ.ดร.นันทกา  สุธรรมประเสริฐ  วาทวิทยา 
1 2 3 4 5 6 7 8

 

  admin : nitadedatabase@gmail.com